ATL

Síť Allianz

Představit Allianz jako digitální pojišťovnu? Všechno se dá, jen je třeba… síť!

Všechno se dá, jen je třeba… síť! Proto jsme Allianz představili jako lídra digitalizace v oblasti pojišťovnictví způsobem, který je srozumitelný pro širokou cílovku mladších, starších, stávajících i nových klientů. Síť v tomto případě představuje internetovou či mobilní síť, díky níž mohou zákazníci využívat digitální služby, síť kontaktů, kterou má Allianz největší na Slovensku, či záchrannou síť, která je metaforou spolehlivé pojišťovny.

Využitím zajímavých přechodů, netradičního mluvčího a hravé slovní hříčky jsme vytvořili svěží a pozitivní styl komunikace, které v tomto segmentu není mnoho. Symbol sítě navíc umožňuje pestré rozvíjení i ve výstupech následujících po hero videu.